• யாழ்ப்பாணக் கோட்டை
  யாழ்ப்பாணக் கோட்டை
 • மணிக்கூட்டுக்கோபுரம் - யாழ்ப்பாணம்
  மணிக்கூட்டுக்கோபுரம் - யாழ்ப்பாணம்
 • மருதனார்மடம் ஆஞ்சநேயா் கோயில்
  மருதனார்மடம் ஆஞ்சநேயா் கோயில்
 • கன்னியா வெந்நீா் ஊற்று
  கன்னியா வெந்நீா் ஊற்று
 • கன்னியா வெந்நீா் ஊற்றில் இருக்கும் சிவன் கோயில்
  கன்னியா வெந்நீா் ஊற்றில் இருக்கும் சிவன் கோயில்
 • திருகோணமலை கோணேஸ்வர கோயில் நடராஜ சிலை
  திருகோணமலை கோணேஸ்வர கோயில் நடராஜ சிலை
 • செல்வச்சந்நிதி
  செல்வச்சந்நிதி
 • சங்கிலியன் சிலை
  சங்கிலியன் சிலை
 • சங்கிலிய மன்னன் அரண்மனை
  சங்கிலிய மன்னன் அரண்மனை
 • சங்கிலிய மன்னனின் அரண்மனை வாயில்
  சங்கிலிய மன்னனின் அரண்மனை வாயில்

உங்கள் ஆக்கங்கள்


எமது உடல், உள, சமூக, ஆன்மீக நன்னிலை நோக்கிய இந்த இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்க உங்களுடைய கவிதைகள், கட்டுரைகள், எமது கலாசாரமும் கருத்தும் பொதிந்த படங்கள், ஆரோக்கிய சிந்தனைக் கருத்துக்கள், எமது மாணவர்களின் கல்வி வழிகாட்டியாகப் பயன்படக்கூடிய தகவல்கள், தாயகத்திலிருந்து வெளிவரும் சஞ்சிகைகள் பற்றிய தகவல்கள், எமது கலை கலாசாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் உங்கள் சொந்தத் தயாரிப்பான ஒலி மற்றும் ஒளிப்பதிவுகள், தாயகத்தில் நடைபெறும் கலை, கலாசார மேம்பாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமான தகவல்கள் என்பவற்றை ஆக்கங்கள் என்ற பகுதியூடாக அனுப்பி தமிழ் ஆரோக்கியம் சிறக்க உதவுங்கள்.