தாயக சஞ்சிகைகள்

யாழ்ப்பாண வெளியீடுகள்

•    கலிங்கம்
பல்சுவை இதழ்

தொடா்பு –

265B, இராமநாதன் வீதி, திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம்.

0212220321

kalingaminfo@gmail.com

 

•    பனங்கூடல்
மாதாந்த பல்சுவை சஞ்சிகை

தொடா்பு –

பனங்கூடல் சஞ்சிகை, ஜீவபவனம், மல்வம், உடுவில்

0779114549

panangkoodal@gmail.com

 

•    ஜுவநதி
கலை இலக்கிய மாத சஞ்சிகை

தொடா்பு –

கலை அகம், சாமணந்தறை ஆலடிப்பிள்ளையாா் வீதி, அல்வாய் வடமேற்கு, அல்வாய், இலங்கை.

0212262225

jeevanathy@yahoo.com

 

•    வாசம்

தொடா்பு – 0778740441

 

•    நங்கூரம்
சமூக அறிவியல் ஏடு

தொடா்பு –

பதிவுகாரா் ஒழுங்கை,

திருநெல்வேலி கிழக்கு,

யாழ்ப்பாணம்.

0212225084

nankkoorum@yahoo.com

 

•    கலைமுகம்
கலை இலக்கிய சமூக இதழ்

தொடா்பு –

திருமறைக்கலாமன்றம்,

238, பிரதான வீதி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

0212222393

cpajaffna@yahoo.co.uk

 

•    சுகமஞ்சரி
சமூக சுகநல காலாண்டு சஞ்சிகை

தொடா்பு –

சமுதாய மருத்துவத்துறை, மருத்துவபீடம், யாழ் பல்கலைக்கழகம்

 

மலையக வெளியீடு

•    நந்தலாலா
கலை இலக்கிய விமர்சன சஞ்சிகை

தொடா்பு –

நந்தலாலா, 133-1/1, திம்புள்ள வீதி, ஹற்றன்.