முடி உதிர்தலுக்கு புதிய சிகிச்சை முறை

உலக அளவில் ஆண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய பிரச்சினைகளில் வழுக்கைத்தலை மிக முக்கிய ஒன்றாக விளங்குகின்றது.
வழுக்கையைத் தடுக்கும் மருந்துகள், முடி உதிராமல் தடுக்கும் மருந்துகள், உதிர்ந்த முடி வளர்க்கும் மருந்துகள், கடைசியாக முடிமாற்று அறுவைச் சிகிச்சை முறை என்று பலவகை மருத்துவ தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இவை நிரந்தரத் தீர்வைத் தரவில்லை என்றே பார்க்கப்படுகின்றது. ஐக்கிய இராச்சியத்தில் இருக்கும் டர்ரம் பல்கலைக்கழகமும், அமெரிக்காவின் கொலம்பியா பல்கலைக்கழக மருத்துவ மையமும் இணைந்து செய்த ஆய்வின் முடிவில் மனிதர்களின் முடியை செயற்கையாக வளர்ப்பதற்க்கான புதிய உத்தி கண்டுபிடிக்கபட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மனிதர்களின் முடியின்அடிப்பகுதியில் இருக்கும் நுண்ணிய திசுக்களை எடுத்து அவற்றை பரிசோதனைக் கூடத்தில் ஊட்டச்சத்து மிக்க சூழலில் வளர்த்து, வழுக்கையான பகுதியில் இருக்கும் தோலுக்கு அடியில் வைத்தால் அந்தப் பகுதியில் இருந்து புதிதாக முடிவளர்க்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள். மொத்தம் ஏழு பேரிடம் செய்த பரிசோதனைகளில் ஐந்து பேருக்கு ஆறு வாரங்களில் புதிய முடி வளர்வதை இவர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வின் முடிவில் வழுக்கையை முழுமையாக நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் என்பதற்க்கான சாத்தியக்கூறை நிகழ்த்திக் காட்டியிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சிகிச்சை முறை எதிர்காலத்தில் வழுக்கைப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.