ஞானரத்தின பைரவ கீதங்கள்

வெளியீடு
சிவஸ்ரீ சபா வாசுதேவக்குருக்கள்
பிரம்மஸ்ரீ சபா உமாபதிசா்மா
ஞானரத்தினம் சிவன் கோயில்
சித்தன்கேணி
யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை

இசையமைப்பு
“இசைக்கலைமணி”
“கலாவித்தகா்” ந. செல்வச்சந்திரன்

பாடல் வரிகள்
சிவஸ்ரீ சபா வாசுதேவக்குருக்கள்

ஒலிப்பதிவு
சப்தமி ஒலிப்பதிவகம்
திரு. கோ. சத்தியன்

1 – அறிமுகம்

2 – திருப்பள்ளியெழுச்சி – “இசைக்கலாமணி” ந. தனசொரூபி

3 – அண்டபகிரண்ட – “மெல்லிசை சாகரம்” S. G. சாந்தன்

4 – திருக்காட்சி தருவாய் – “இசைமணி” கதிர். சுந்தரலிங்கம்

5 – காப்பவனே உலகை – ”சங்கீத கலாநிதி” ஸ்ரீ. தா்சனன்

6 – காக்கும் கடவுள் – “மதுரக்குரலோன்” ஜெயா. சுகுமார்

7 – தூக்கிய திரிசூலத்தால் – “இசைமணி” கதிர். சுந்தரலிங்கம்

8 – பைரவா்நாமவளி – “சங்கீத வித்துவான்” உமாரமண குருக்கள்