நீரிழிவு நோயாளர்கள் ஏன் தமது கால்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் – Dr.எஸ். ராஜேந்திரா

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு கால்புண் ஏற்படுவதற்கான மருத்துவக்காரணிகள்

 • கால்நரம்புகளின் செயற்பாடு குறைவடைந்து தொடுகை மற்றும் நோவு போன்ற உணர்ச்சிகளற்றுக் காலில் விறைப்புத்தன்மை ஏற்படல்.
 • கால்களுக்கான இரத்த ஓட்டம் நலிவடைதல்.
 • நீரிழிவு கட்டுப்பாடு குறைவடைதலும் இரத்தத்தில் சீனியின் அளவு அதிகரித்தலும்.
 • கிருமித்தொற்றுக்கள் ஏற்படல்.

நீரிழிவு கால் புண்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள்

 • பாதம் மற்றும் உள்ளங்கால் பகுதிகளில் ஏற்படும் தோல்தடிப்புத்தன்மை, கொப்புளங்கள் மற்றும் கண்டல் காயங்கள்.
 • கால்விரல்களிடையில் ஏற்படும் கிருமித்தாக்கம்.
 • கால்விரல்கள் நகக்கணுக்களில் ஏற்படும் கிருமித்தாக்கம்.
 • பாதம் மற்றும் கீழ்க்கால்களில் ஏற்படும் வெட்டுக்காயங்களும் கீறல் காயங்களும்.
 • பிராணிகள், பூச்சிகளால் காலில் ஏற்படும் கடி மற்றும் குத்துக்காயங்கள்.

நீரிழிவு கால்புண் அறிகுறிகள்

 • மேற்குறிப்பிட்ட காரணிகளால் பாதிக்கப்பட்ட காலின் பகுதியில் கிருமித்ததாக்கமேற்படுவதால் பாதம் சிவந்து வீக்கமடைந்து உஷ்ணமாக இருத்தல்.
 • குறிப்பிட்ட காலின் பகுதி கறுப்பு நிறமாகி சீழ்பிடித்தல்.
 • பாதம் மற்றும் கால்களில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் புண்கள் உருவாதல்.
 • பாதத்தின் என்புகள் கிருமித்தொற்றுக்குள்ளாதலும் விரல் மற்றும் பாதம் அழுகிப்போதலும்.

நீரிழிவு கால்புண் உங்களை அங்கவீனர்களாக்கலாம்

 • பாதிக்கப்பட்ட கால்விரல் வெட்டி அகற்றப்பட வேண்டி வரலாம்.
 • முன்பாதங்கள் வெட்டியகற்றப்பட வேண்டி வரலாம்.
 • முழங்காலுக்கு கீழாககக் கால் வெட்டியகற்றப்படலாம்.
 • முழங்காலுக்கு மேலாகக் கால் வெட்டியகற்றப்படலாம்.

நீரிழிவு கால் புண் காரணமாக ஏற்படும் அங்கவீனத்தை தடுக்கும் முறைகள்

 • கால்மற்றும் பாதங்களைத் தினமும் கழுவிச் சுத்தமாக வைத்திருத்தல்.
 • தினமும் கால்விரல்களுக்கிடையில் ஈரலிப்பின்றி பேணுதல்.
 • தினமும் கால்விரல்கள், விரல் ஈறுகள் பாதம் மற்றும் கால்களின் கால்புண் ஏற்படக்கூடிய காரணிகள் பற்றி அவதானித்தல்.
 • இதற்குக் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உதவுதல் அவசியம்.
 • தொழில் செய்யும் இடங்களிலும் வீதியில் நடக்கும்போதும் பாதணிகள் அணிதல்.
 • இறுக்கமான மற்றும்மிகவும் தொய்ந்து பழுதான காலணிகளைத் தவிர்த்தல்.
 • கால்விரல் நகங்கள் மட்டமாக வெட்டுதல்.
 • பாதத்தில் ஏற்படும் தோல் தடிப்புக்கள் மருத்துவரால் சிகிச்சை அளிக்கபட்டு நீக்கப்பட வேண்டும். இவற்றை நோயாளி வெட்டியகற்ற முற்படக்கூடாது.
 • பாதம் மற்றும் காலில் ஏற்படும் காயங்களுக்கு (சிறிய காயங்கள் உட்பட) உடனடி மருத்துவ ஆலோசனை பெறுதல். தாமதப்படுத்தலும் நாட்டு வைத்தியம் செய்தலும் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
 • நீரிழிவுக்குப் பாவிக்கும் மருந்துகளைத் தவறாது உபயோகித்து இரத்தத்தில் சீனியின் அளவைப் பேணுதல்.
 • புகைப்பிடித்தலைத் தவிர்த்தல்

Dr.எஸ். ராஜேந்திரா
சத்திர சிகிச்சை நிபுனர்,
யாழ். போதனா வைத்தியசாலை