யாழ் குடாநாட்டு நீரில் நைத்திரேற்று (Nitrate) – சு. சரவணன்

இன்றைய நாட்களில் குடாநாட்டின் நீரின் தரத்தைப் பற்றி நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதிக முக்கியத்துவம் பெறுபவை நைத்திரேற் மற்றும் வன்தன்மை ஆகும். வன்தன்மை ஆனது எமது குடாநாட்டின் புவியியல் சார்பாக நீரில் ஏற்படும் மாசாக்கமாகும். இது எம்மால் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள இயலாத ஒன்றாகும். ஆயினும் நைத்திரேற் தொற்றானது மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படும் மாசாக்கமாகும். எனவே நாம் இதனைப் பற்றி தெளிவுற அறிந்து இதனைத் தடுப்பதற்கு இயலுமானவற்றைச் செய்தல் வேண்டும்.

நைத்திரேற் தொற்றினை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் நைத்திரேற்றின் சில இயல்புகளை அறிந்து கொள்வது நன்றாகும். இதன் மூலம் நாம் நைத்திரேற்றின் தொற்றல் அடையும் இயல்பு, நோயாக்கும் இயல்பு என் பவற்றை இலகுவாக அறிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்.

Nitrateநைத்திரேற் என்பது நைதரசன் (N) மற்றும் ஒட்சிசன் (O) சேர்ந்த ஓர் இரசாயன பதார்த்தம். இது வேறுபட்ட சேதன, அசேதனப் பொருட்களுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது. இந்த பல அணுச் சேர்ந்த அயனின் மூலக்கூற்று சூத்திரமானது “NO3”ஆகும்.

அனேகமான அசேதன நைத்திரேற் உப்புக்கள் சதாரண அமுக்க, வெப்பநிலையில் இலகுவாகக் கரையக் கூடியவை ஆகும். அதாவது கரைதிறன் கூடியதாகும்.

16நைத்திரேற் ஆனது நைத்திரேற் வட்டம் மூலம் சூழலில் ஓர் சமநிலையிலும் பேணப்பட்டு உருவாகின்றது. ஆனால் மனிதனின் முறையற்ற செயற்பாடுகளின் மூலம் இவ்வட்டமானது குழப்பமடைந்து மனிதனுக்கே பெரும் தீங்கை ஏற்படுத்திய வண்ணம் உள்ளது.

நைத்திரேற் ஆனது விவசாயத் தேவைக்கான அசேதன உர உற்பத்தியில் அதன் கரையும் இயல்பையும் உயிரியல் ரீதியாக அழிவடையும் இயல்பையும் அடிப்படையாகக்கொண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்துடன் நைத்திரேற் ஆனது தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் போசனைக்கு இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

பொதுவாக நீரானது விவசாய நிலங்களின் நீர் மூலமும், மலசலகூடக் கழிவுகள், தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் மூலமும் நைத்திரேற்றின் தொற்றலுக்கு உள்ளாகின்றது. இதன் அதிக கரைதிறன் இலகுவாக நீருடன் கொண்டுசெல்ல ஏதுவாக அமைகின்றது.

யாழ் குடாநாட்டைப் பொறுத்தவரை சில இடங்களில் மாத்திரமே நன்னீர் வளம் நிரந்தர நீராகக் காணப்படுகின்றது. இந் நிரந்தர நீர்ப்பாசனத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு அப்பகுதியில் மக்கள் செறிந்த பிரதேசமாகக் காணப்படுவதுடன் இங்கு விவசாய நடவடிக்கைகளும் அதிகளவில் காணப்படுகின்றது.

குடாநாட்டின் நீர்வளமானது கல்சிய பாறைகளுக்கிடையில் காணப்படும் குகைகளில் சேமிக்கப்படுகின்றது. இப்பாறைகளின் மேல் காணப்படும் மண்படையானது மெல்லியதாகவும் பாறைகளின் உட்புகவிடும் தன்மையும் அதிகமாக காணப்படுவதால் விவசாய கழிவுகள் இலகுவாக இந் நிலக்கீழ் நீர்வளத்தை தொற்றலடையச் செய்கின்றன. அத்துடன் விவசாயிகள் தமது விளைச்சலை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு அதிகளவில் உரங்களைப் பயன்படுத்துவதும், அதிக நீரைப் பாய்ச்சுவதும் (flood irrigation) அதிகமாக நீர்வளம் நைத்திரேற் தொற்றுக்குள்ளாகக் காரணமாகின்றது.

Nitrate செறிவானது உலக சுகாதார நிறுவனத் தால் (WHO 4th Edition) 50 mg/lஆக அதன் அனுமதிக்கக்கூடிய செறிவாக சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 11mg/l Nitrate as Nitrogen எனவும் கொள்ளலாம். இதனை சார்பாகக் கொண்டே அனைத்து நாடுகளும் தமக்குரிய குடிநீரின் தரத்தை நிர்ணயித்துக்கொண்டுள்ளன. அதன் பிரகாரமே இலங்கையில் SLS 614 part II (2013ம் பதிப்பு) 50mg/l ஐ அதன் உச்சவரம்பாக அறிவித்துள்ளது. இந்த செறிவு எல்லையானது முழுமையாக Methomoglobinemia எனும் நீலக்குழந்தைகளை அடிப்படையாக வைத்தே நிர்ணயிக்கப்பட்டவை.

17நைத்திரேற்றின் Enterohepatic metabolism ன் போது இடைநிலையாக நைத்திரைட் (Nitrite) உருவாகின்றது.  இந் நைத்திரைட் ஆனது ஹீமோகுளோபினில் உள்ள பெரசு (Ferrous – fe2+) அயன்களை பெரிக் (Ferric – fe3+) அயன்களாக ஒட்சியோற்றுவதால் ஹீமோகுளோபினின் ஒட்சிசனை காவும் தன்மை பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இதனால் அங்கங்களின் தசைகளில் ஒட்சிசன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு ஆபத்தான நிலமையை உருவாக்கின்றது. இதுவே Methemoglobinemia என அழைக்கப்படுகின்றது. இது சிறுகுழந்தைகளில் (infant) ஏற்படும்போது அது நீலக்குழந்தை நோய் என அழைக்கப்படுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்நோய்த்தாக்கதின் மூலம் இறப்பும் ஏற்படுகின்றது. ஆகவே கட்டாயமாக சிறுகுழந்தைகளும், கர்பிணிகள் மற்றும் பாலுட்டும் தாய்மாரும் இத்தொற்றான நீரைப் பருகுவதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

18மற்றும் நைத்திரேற் ஆனது குறிப்பிடத்தக்களவிற்கு அதிகமாக மனிதனால் உள்ளெடுக்கப்படும் பொழுது அவை புற்றுநோயாக்கியாகத் தொழிற்படும் சந்தர்ப்பங்களும் அதிகளவில் இருப்பதாகப் பல ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது உள்ளெடுக்கப்படும் நைத்திரேற் ஆனது புற்றுநோயாக்கியான “நைத்திரோசமைனஸ்” (Nitrosamines) ஆக உடலில் மாற்றம் அடைந்து உணவுக் கால்வாய் (Esophageal) மற்றும் வயிற்று (Stomach) புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகின்றது.

நைத்திரேற் எம் குடாநாட்டு நீரில் மற்றைய பகுதிகளிலும் பார்க்க அதிகமாக காணப்படுகின்றது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இதற்கு முக்கிய காரணம் எமது தரைக்கீழ் கட்டமைப்பும், விவசாய நடவடிக்கைகளும் என மேலே 19அறிந்துகொண்டோம். நைத்திரேற் எனும் ஒர் இரசாயன பதார்த்தம் மட்டும் அல்லாது அதனுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படும் ஏனைய மிகக்கொடிய நச்சான மற்றைய இரசாயன பதார்த்தங்களுக்கு (Agro Chemicals – Pesticide weedicides fungicide etc) என்ன நடக்கின்றது? அவை தானாகவே இல்லாதொழிந்து போகின்றனவா? இல்லையெனில் எம் நீரில் அவற்றின் நிலைதான் என்ன? இவை தொடர்பான ஆய்வுகள் மிகச் செலவு கூடியவை என்பதால் நாம் Nitrate எனும் சிறுவட்டத்திற்குள்ளேயே நின்றுவிடுகின்றோம். இவ் உயிர் கொல்லும் இரசாயனங்கள் தொடர்பான விடயங்களில் மௌனித்து நிற்கின்றோம். இவை நீண்டகால, குறுகிய கால விளைவுகளை ஏற்படுத்தவல்ல மிகக்கொடிய இரசாயனங்களாகும். Nitrate ஆனது ஓர் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேலாகக் காணப்படுமாயின் அதனை ஓர் குறிகாட்டியாகக் (Index) கொண்டு அடுத்த கட்ட ஆய்வுகளுக்குச் செல்லவேண்டியது கட்டாயமாகும்.

இவ்வாறு தாவரத்துக்கிடப்பட்ட உரத்தின் மிச்ச மீதி கலந்த நீரிலேயே இத்தகைய அபாயம் உள்ளபோது அதையே உறிஞ்சி விளையும் அவ்உணவுப்பொருட்களின் நிலை என்ன? ஓர் பல்கலைகழக ஆய்வில் எமது சாதாரண காய் கறி வகைகளான கத்தரி, கரட் போன்றவற்றில் மற்றைய நாடுகளில் உள்ளதைவிட 200 மடங்கு Nitrate உள்ளதாக அறியப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் அது தொடர்பான முழுமையான தகவல் எம்மிடம் இல்லாதபோதும் மக்களுக்கு ஓர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கிலேயே இதனை இங்கு தெரிவிக்கின்றோம்.

அத்துடன் Nitrateஐ பரிகரிக்கும் (treatments/ removals) நடைமுறைகளானது அதிகளவாகக் காணப்படுகின்றபோதிலும் அவை அதிதொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவையாகவும், அதிக செலவீனம் கொண்டவையாகவும், உள்நாட்டு சந்தையில் கிடைக்கப்பெறாத தொழில்நுட்பம் கொண்டவையாகவும் உள்ளது. இன்று உள் நாட்டு சந்தையில் காணப்படும் RO (Reverse Osmosis) தொழில்நுட்பம் மட்டும் ஓரளவு Nitrateஐ அகற்றக்கூடியதாக உள்ளது. ஆயினும் RO சுத்திகரிப்பானது அதிகவிலை கொண்டதாகவும் பாரிய செலவு கொண்டதாகவும் உள்ளது. சாதாரண மக்களின் பாவனைக்கு எட்டும் வகையில் இவை இல்லை.

இந்த விவசாய இரசாயன தொற்றானது நிச்சயமாக முறையற்ற மற்றும் அதீத இரசாயன பாவனையினால்தான் ஏற்படுகின்றது எனத் தெரிந்தும் எமது திணைக்களத்தினாலோ, அரசாங்கத்தினாலோ அதனைக் கட்டுப்படுத்தமுடியாத நிலை உள்ளதென்பது வருத்தத்திற்குரியது. விவசாயிகளின் முழுமையான வருமானம் அவர்களின் விவசாயத்தை நம்பியதாகவே இருக்கின்றது. எனவே அவர்கள் தரமான (வெளித்தோற்றளவில்), அதிகளவிலான விளைச்சலை மட்டுமே எதிர்பார்கின்றனர். மற்றும் இன்று பயன்படுத்தும் நாற்றுகள்(Hybrids) விவசாய இரசாயன பிரயோகம் இன்றிப் பயன்தரமாட்டாதனவாகவும் உள்ளது.

பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள், விழிப்புணர்வூட்டல்கள் மேற்கொள்ளப்படும்போதும் அது வெற்றியைப்பெறமுடியாமல் உள்ளதற்கு காரணம் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளவேண்டியுள்ள வர்த்தகப்போட்டியும் சந்தைப்படுத்தலும் ஆகும். ஆயினும் மக்கள் விழிப்படைந்து தங்கள் சுகவாழ்வைக் கருத்தில்கொண்டு சேதன மரக்கறிகளை (Organic Vegetables) தேர்வுசெய்வார்களேயானால் விவசாயிகளுக்கு சேதன மரக்கறிக்கான சந்தைப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்படுவதுடன் மற்ற மரக்கறிக்கான தேவை குறைய அவர்கள் தானாகவே இரசாயனப்பாவனையைக் கைவிட்டு சேதனப்பசளையினைப் பயன்படுத்தும் நிலைக்கு உந்தப்படுவார்கள். சேதன மரக்கறி எனக்குறிப்பிடப்படுவது முழுமையாக இயற்கையான சேதனப்பொருட்களை மட்டும்கொண்டு செய்யப்படும் விவசாயம். அதாவது சுருக்கக் கூறுவோமானால் பண்டைய காலத்தினர் மேற்கொண்ட பாரம்பரிய நடைமுறைகளாகும்.

ஆதலால் எம் மக்களுக்கு நைத்திரேற் பற்றிய விழிப்பூட்டல் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். இதன் மூலமே நிலத்தடி நீர்வளமானது விவசாய இரசாயன கழிவுகளின் தொற்றலில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் தொற்றுக்குள்ளான நீரில் இருந்து மக்கள் தம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ளவும் முடியும்.

சு. சரவணன்
இரசயானவியலாளர்
தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச்சபை