பல ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் பூமியைப் போன்ற எட்டு கிரகங்கள்

நாசா நிறுவனத்தின் கெப்லெர் விண்வெளி தொலைநோக்கியைக் கொண்டு இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டனஇந்த கிரகங்கள் பூமியைப் போலவே பாறைகள் மிகுந்திருக்கக்கூடும் என்றும், நீர் நிரம்பிய கடல்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குரிய பிற விஷயங்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்அவை மிக அதிக வெப்பமோ அல்லது மிகக் குளிரான வெப்பநிலையோ இல்லாதவை என்று விஞ்ஞானிகள் கூறினர். 

ஆனால் இந்த கிரகங்களில் ஏதாவது ஒன்றாவது வாழ்வதற்கு உரிய இடமாக இருக்குமா என்று அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை. இவைகள் நம்பிக்கையளிக்கும் இடங்கள் என்று மட்டும் கூறினர். 

ஆனாலும், இந்த கிரகங்களுக்கு மனிதர்களால் விரைவில் சென்றுவிட முடியாது. ஏனென்றால் அவை பல நூற்றுக்கணக்கான ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருக்கின்றன.

 ஹார்வர்ட் ஸ்மித்சோனியன் விண்வெளி பௌதிக மையத்தைச் சேர்ந்த இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களது இந்த முடிவுகளை வாஷிங்டனில் நடந்த அமெரிக்க விண்ணியல் கழகத்தின் வருடாந்திரக் கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தனர்.