உங்களுக்கு உயர் குருதியமுக்கமுள்ளதா? – Dr.க.சிவசுகந்தன்

குருதி அமுக்கம் என்றால் என்ன?

உங்கள் உடலில் குருதி குழாய்களில் குருதி சுற்றியோடும் போது ஏற்படும் அமுக்கமாகும்

சாதாரணமாக இது எவ்வளவு இருக்கும்?

சுருங்கல் அமுக்கம்-120 mmHg

விரிதல் அமுக்கம்-80 mmHg

இது இளம் பராயத்தவர்க்கு சற்று குறைவாகவும் முதியோருக்கு சற்று அதிகமாக காணப்படும்.

உயர்குருதி அமுக்கம் என்றால் என்ன?

குருதி அமுக்கம் மேற்குறிப்பிட்ட அளவைவிடகூடுதலாக இருத்தல் பொதுவாக சுருங்கல் அமுக்கம் -140 mmHg ஐவிடகூடுதலாகவும் விரிதல் அமுக்கம் – 90 mmHg ஐ விட கூடுதலாகவும் இருப்பின்

யாருக்கு உயர்குருதி அமுக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புக்கள் அதிகம்?

 • வயது அதிகரிக்கும்போது
 • உடல் நிறை அதிகமானவர்கள்
 • சிகரட்பாவனையாளர்கள்
 • நீரிழிவுநோய்,சிறுநீரகநோய் போன்றவருத்தம் உள்ளவர்கள்
 • குடும்ப அங்கத்தவரில் பலர் உயர் குருதியமுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின்

குருதியமுக்கம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாவிடில் என்ன பிரச்சினைகள் ஏற்படும்?

 • இருதயநோய்
 • சிறுநீரக செயலிழப்பு
 • பரிசவாத நோய்
 • குருதிக்குழாய்கள் பாதிப்படைதல்

குருதியமுக்க நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 • சரியான உணவு பழக்கவழக்கங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
 • உடல்நிறையை அளவாக பேணவேண்டும்
 • தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யவேண்டும்.
 • புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவேண்டும்
 • வைத்தியர் தரும் மருந்து வில்லைகளை அவர் கூறிய அறி வுரைக் கேற்ப தவறாது உள்ளெடுக்க வேண்டும்.
 • உங்கள் குருதியமுக்கத்தை சரியான கால இடைவெளியில் சோதித்து பார்க்கவேண்டும்.

நான் எவ்வகையான உணவுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்?

 • உப்பு அதிகம் சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • புகையூட்டப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
 • அதிக கொழுப்பு அடங்கிய உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
 • பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் அதிகம் உள்ளெடுக்க வேண்டும்.
 • மீன் உணவுகள் உடலுக்கு நன்று.

நான் வீட்டில் எவ்வாறு குருதி அமுக்கத்தை சோதித்து பார்ப்பது?

 • குருதியமுக்கத்தை சோதிக்க முன் புகைப் பிடிக்ககூடாது
 • கோப்பி, தேநீர் போன்றபானங்களை உள்ளெடுக்கக்கூடாது
 • 30 நிமிடங்களுக்குள் உடற்பயிற்சி செய்திருத்தலாகாது.
 • ஐந்து நிமிடங்கள் கதிரையில் இளைப்பாறிய பின்னரே அளவிட தொடங்க வேண்டும்.
 • சரியான அளவுள்ள “cuff ஐ பயன்படுத்தவேண்டும்.
 • சோதிக்க முன்கதிரையில் சரியாகஅமரவேண்டும் சோதிக்கும்”cuft ஐ முழங்கைக்குமேல்கட்டவேண்டும்.
 • கையை ஒருமேசையில் தளர்வாக வைக்கவேண்டும். கை உங்கள் இதயத்தின் மட்டத்தில் இருக்கவேண்டும்.
 • அளவிடும்போதுகதைக்கக் கூடாது.
 • அளக்கும் இயந்திரம் மூலம் குருதியமுக்கத்தை அளந்து சரியாக குறித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

Dr.க.சிவசுகந்தன்