மார்பிலே பாய்வதற்காகவே வளர்க்கப்படும் கடாக்கள் – Dr.எஸ்.சிவன்சுதன்

புகைத்தல் நாகரீகத்தின் அடையாளமாக கருதப்பட்ட ஒரு காலம் இருந்தது. அது தற் பொழுது மாற்றம் பெற்று புகைப்பிடிப்பவர்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் போலப் பார்க்கும் காலம் ஒன்று துளிர் விட்டுவருகிறது. காரணம் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் அவரை மட்டும் தாக்குவதில்லை. அவரை சுற்றி இருப்பவர்களையும் பாதித்து நோயாளி ஆக்கிவிடும் என்பதுதான்.

இதன் காரணமாகவே பொது இடங்களில் புகைப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என சட்ட விதி கூட நடைமுறைக்கு வந்திருக்கின்றன. புகைப்பதனால் பாரிசவாதம், மாரடைப்பு, புற்று நோய், சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள், இரத் தக்குழாய்கள் சம்பந்தமான நோய்கள் என பல பாரதுாரமான நோய்கள் ஏற்படுகின்றன என்பது எம் எல்லோருக்கும் தெரியும். இருந்தும் இப்பழக்கத்தை துடைத்தெறியும் மார்க்கம் எமக்குத் தெரிய வில்லை.

புகைப்பது ஒவ்வொருவரினதும் தனி மனித உரிமை. ஒருவனை புகைக்க வேண்டாம் என வற்புறுத்துவதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை. புகைப்பதை நிறுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வளவு தான். நீங்கள் புகைக்க விரும்பினால் சன நடமாட்டமற்ற, நல்ல காற் றோட்டமான இடத்திற்குச் சென்று புகைத்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் மற்றவர்களையும் நீங்கள் வெளி யிடும் புகையின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் உங்களுடன் மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படும். மற்றவர்கள் தப்பித்துக்கொள்வார்கள். புகைத்தலுக்கு அடிமையாகியிருக்கும் ஒருவர் அந்த அடிமைத்தன்மைகளை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வருவாராக இருந்தால் புகைக்கும் பழக்கத்தை முற்றாகக் கைவிடுவாராக இருந்தால் அந்தப் பழக்கத்தினால் உடலில் ஏற்பட்ட தாக்கங்களில் பெரும்பகுதி திருந்தி வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது.

புகைக்கும் ஒவ்வொருவரும் இப்பழக்கத்தில் இருந்து வெளியேவர உண்மையாக விருப் பப்பட்டால் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது கஸ்டமாக இருக்காது. அதனை நடைமுறைப்படுத்த முயலும் பொழுது சில வேண்டத்தகாத அறிகுறிகள் தோன்றினால் வைத்தியரின் உதவியை நாடமுடியும்.

புகைக்கும் பழக்கமுடைய ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கும் பொழுது அவரை இந்தப் படுகுழியிலி ருந்து துாக்கிவிட நாம் கைகொடுப்போம். அவர்களுக்குப் பொருத்தமான அறிவுரைகளை வழங்கு வோம்.

கஞ்சாச் செடி வளர்ப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்பது எம் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் பல லட்சம் மக்களைப் பாதித்து நிற்கும் புகையிலை செடியை வளர்ப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருதப்படுவதில்லை.  இதற்கான காரணமும் எதுவென்று எனக்கு தெரியாது.

பயிரிடப்படும் ஒவ்வொரு புகையிலைச் செடியும் யாரோ ஒருமனிதனை நோயாளி ஆக்கும். இதே விளைநிலத்தில் மரக்கறிகளை பயிரிட்டால் அது யாரோ ஒருமனிதனை வாழவைக்கும். வளர்த்த கடா மார்பிலே பாய்ந்தால் கவலைப்படுகிறோம். ஆனால் மார்பிலே பாய்வதற்காகவே பல புகையிலைச் செடிகளை வளர்த்து வருகிறோம்.


Dr.எஸ்.சிவன்சுதன்

பொதுவைத்தியநிபுணர்