நீரிழிவு : கேள்வி – பதில்

கேள்வி – நீரிழிவு நோய்க்கு மாத்திரைகளை பாவிக்காது இயற் கையான உணவுக்கட்டுப்பாடு, உடற் பயிற்சிகள் மற்றும் யோகாசன முறைகள் மூலம் கட்டுப்படுத்துவது சிறந்ததல்லவா? அதன் மூலம் மருந்துகளால் ஏற்படும் தாக்கங்களை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா?

பதில் – நீரிழிவுநோய்க்கு மாத்திரைகளால் ஏற்படும்தாக்கங்களிலும் பார்க்க மாத்திரைகள் பாவிக்காமல் விடுவதால் ஏற்படும் நோயின் தாக்கம் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாத்திரைகளை நீங்கள் குறிப்பிட்டதுபோல் உடற்பயிற்சி, உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பவற்றுடன் சேர்ந்து பாவிப்பதே சிறந்தது. இதன்மூலம் குறைந்த அளவு மாத்திரைகளுடன் நோய் நிலையை பூரணமான கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முடியும்.