விற்றமின் குளிசைகளைப் போல கல்சியக் குளிசைகளைப் பாவிப்பது பாதுகாப்பானதா? – Dr.சி.சிவன்சுதன்

பலர் சத்துக்காகவும் நோவுக்காகவும் அதிக கல்சியக் குளிசைகளை பாவித்து வருகின்றனர். மேலைத்தேய நாடுகளிலே கல்சியக் குறைபாடு ஒரு பெரும் பிரச்சினையாக இருந்து வருகிறது. அதன் காரணமாகப் பல நோய்களும் ஏற்படுகின்றன.இதனால் அந்த நாடுகளிலே கல்சியக் குளிசைகள் பெருமளவில் பாவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலைத்தேசங்களிலே வசிக்கும் எமது உறவினர்கள் நல்ல நோக்கத்துடன் இந்தக் கல்சியம் கொண்ட சத்துக் குளிசைகள் நிரம்பிய போத்தல்களை இங்கு இருக்கும் தமது உறவினர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். அந்தக் குளிசைகளை யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் எமது மக்களும் பெருமளவில் பாவித்து வருகின்றனர். அத்துடன் பலர் கல்சியக் குளிசைகள் என்று கேட்டு வாங்கியும் பாவித்து வருகின்றார்கள்.

யாழ்ப்பாணத்திலே எமது குடிதண்ணிரில் பெருமளவு கல்சியம் இருக்கின்றது. இந்த அதிகரித்த கல்சியத்தின் அளவால் ஏதாவது பிரச்சினைகள் தோன்றி விடுமோ என்ற ஏக்கமும் இருக்கிறது. அத்துடன் யாழ்ப்பாண உணவிலும் போதியளவு கல்சியம் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் எமக்கு மேலதிக கல்சியக் குளிசைகள் தேவைதானா என்ற கேள்விஎழுகிறது.

நீரைக் கொதிக்கவைப்பதன் மூலம் நீரிலுள்ள கல்சியத்தை அகற்றிவிடமுடியும் என்ற ஒருதப்பான கருத்தும் நிலவுகிறது. கொதித்து ஆறிய நீரிலும் கொதிக்க வைக்காத கிணற்று நீரிலும் உள்ள கல்சியத்தின் அளவின் வித்தியாசம் சிறியதாகும். எமது நீரிலும் அன்றாட உணவிலும் இருக்கும் கல்சியம் எமக்குபோதுமானதாகவே இருக்கின்றது.

இதற்கும் மேலதிகமாக கல்சியக் குளிசைகளை உட்கொண்டால் பல சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன.மேலதிக கல்சியம் இரத்தக் குழாய்களில் படிவதால் மாரடைப்பு, பாரிசவாதம் போன்ற நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கும்.

சில நோய் நிலைகளிலே எமக்கு மேலதிகமான கல்சியக் குளிசைகள் பாவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. உதாரணமாக எலும்பு சம்பந்தமான சில நோய்கள் சிறுநீரகத் தொழிற்பாடு குறைவடைந்த நிலைசில குடல் சம்பந்தமான நோய்கள், சிலவகை மூட்டுநோய்கள் போன்ற நோய்நிலைகளில் வைத்தியரின் ஆலோசனைக்கு அமைய இந்தக் கல்சியக் குளிசைகளைப் பாவிக்க முடியும்.வைத்திய ஆலோசனை இன்றிக் கல்சியக் குளிசைகள் பாவிப்பதைக் தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது.

Dr.சி.சிவன்சுதன்
பொது வைத்திய நிபுணர்