நீரிழிவு தொடர்பான ஆலோசனைகள். மருத்துவர் M.அரவிந்தன் –

கேள்வி: எனது வயது56 ஆகும். நான் மெற்போமின் மருந்தை (500 mg) நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த கடந்த 5வருடங்களாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றேன். அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட குருதிப்பரிசோதனைகளின்படி எனது நீரிழிவு நோய்க்கட்டுப்பாடானது சிறந்த முறையில் உள்ளதாக மருத்துவர் கூறியிருந்தார். எனது உறவினர்கள் சிலர் மெற்போமின் பயன்படுத்தினால் சிறு நீரகம் பாதிக்கப்படுமெனக் கூறுகின்றனர். இதுபற்றி விளக்கிக் கூறவும்?

பதில்: இது மிகவும் அவசியமானதொரு வினாவாகும். எமது மக்களிடையே நீரிழிவு நோய் தொடர்பான பல பிழையான எண்ணக்கருக்கள் உள்ளன. அவற்றில் இது மிக முக்கியமானதொன்றாகும். உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முதற்படியாக பாவிக்கின்ற (First line) நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்து மெற்போமினே ஆகும். இந்த மருந்தானது நீரிழிவு நோயைச் சிறந்த முறையில் கட்டுப்படுத்துவதோடு, அதனால் ஏற்படுகின்ற நீண்டகாலப் பிரச்சினைகளையும் குறைக்கின்றதென்பதை பல ஆய்வுகள் காட்டியிருக்கின்றன. இந்த மருந்தானது நீரிழிவுநோய் கட்டுப்பாடின்றிப் போகும் போது ஏற்படுகின்ற சிறுநீரகப்பாதிப்பை உண்மையில் குறைக்கின்றது. நீரிழிவு நோயாளி யொருவருக்கு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கொரு முறை குருதிப்பரிசோதனை (Serum Creatinine) மேற் கொண்டு சிறுநீரகப் பாதிப்பு உள்ளதா இல்லையா எனக்கண்டறியப்படுவது வழமையாகும். இவ்வாறு சிறுநீரகப் பாதிப்பு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும் போதுமாத்திரமே மருத்துவரானவர் மெற்போமின் மருந்தை குறைக்கவோ நிறுத்தவோ வேண்டியேற்படுகின்றது. எனவே மெற்போமின் பற்றிய தப்பபிப்பிராயத்தை களைவது மிகவும் அவசியமானதொன்றாகும்.

 

மருத்துவர் M.அரவிந்தன்
அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி  வைத்திய நிபுணர்