புதிய தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோள். இலங்கை பயனடையும்.

புதிய தெற்காசிய நாடுகளுக்கான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை இந்தியா வெற்றிகரமாக ஏவியது. இந்தியாவின் நிதியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் பிராந்திய நாடுகளின் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் ஒலிபரப்பு சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கு உதவும். இலங்கை, மாலத்தீவுகள், வங்கதேசம், நேபாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகள் இந்த செயற்கைக்கோள் மூலம் பயனடையும்
இந்த தெற்காசிய செயற்கைக்கோள் 12 கே யு டிரான்ஸ்பாண்டர்களை கொண்டுள்ளது. இதை கொண்டு இந்தியாவின் அண்டை நாடுகள் அவர்களின் தொலைத்தொடர்பு சேவைகளுக்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
ஒவ்வொரு நாடும் குறைந்தபட்சம் ஒரு டிரான்ஸ்பான்டரை அணுக முடியும், ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கென சொந்த நில கட்டுப்பாட்டு உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
இயற்கை பேரழிவு நேரங்களின் போது தெற்காசிய நாடுகளுக்கிடையேயான முக்கியமான தொடர்புத் தகவல்களை சேமிக்கும் திறனும் இந்த செயற்கைக்கோளுக்கு உள்ளது.
அடிக்கடி பூகம்பங்கள், சூறாவளிகள், வெள்ளங்கள் மற்றும் சுனாமிகள் ஆகிய இயற்கை சீற்றங்களை இந்த பிராந்தியங்கள் அனுபவிக்கிறன.
இந்த தெற்காசிய செயற்கைக்கோள், இயற்கை பேரழிவுகளின் போது, மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்க உதவும். மேலும் தகவல் தொடர்புக்கு பாதுகாப்பான பாதையை வழங்கும்.